Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych

Track Construction ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ TRACK CONSTRUCTION KONTAKT
Skontaktuj się z nami
O FIRMIE
TRACK CONSTRUCTION

Track Construction S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką wyspecjalizowaną w realizacji robót budowlanych na terenie infrastruktury kolejowej oraz w branży „Oil & Gas”.

Zapoznaj się z naszą ofertą

OFERTA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym

Stanisław Jerzy Lec

O NAS

Track Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Track Construction S.A. z siedzibą w Chorzowie jest spółką wyspecjalizowaną w realizacji robót budowlanych na terenie infrastruktury kolejowej oraz w branży „Oil & Gas”. Dzięki przekształceniom organizacyjnym i właścicielskim, które miały miejsce na przełomie 2019/2020 dysponujemy aktualnie potencjałem ludzkim, który w trakcie swojej działalności wykonał projekty inwestycyjne na rynku budowlanym o wartości kilkuset milionów złotych.

Oferta Track Construction

Zobacz czym się zajmujemy

Track Construction S.A. dysponuje  doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz zarządzającą, zasobami ludzkimi, doświadczeniem w realizacji umów o roboty budowlane zawartych w trybie przetargu publicznego,  parkiem maszynowym a w szczególności niezwykle istotną znajomością rynku inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, które dają możliwość przystąpienie do przetargu oraz otrzymania zamówienia na realizację inwestycji.

Naszymi głównymi walorami są:  

Umiejętność wygrywania

przetargów publicznych organizowanych przez PKP PLK S.A., PKP 
LHS Sp. z o.o. i inne podmioty.

Track Construction S.A.

prowadzi działalność na następujących obszarach:

Skontaktuj się z nami

kontakt

Adres korespondencyjny

Silesia Office Center
Katowicka 47
41-500 Chorzów

Sekretariat

sekretariat@tracksa.pl
tel. 519 749 813

Siedziba Firmy

ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

Biuro Zielona Góra

UL. NAFTOWA 2G, 65 – 705 ZIELONA GÓRA
 

Biuro Dąbrowa górnicza

Zaplecze techniczne
UL. RUDNA 28, 41 – 500 DĄBROWA GÓRNICZA

Realizacja robót budowlanych w branży „Oil & Gas”

a w szczególności:​

 • Wykonanie robót przygotowawczych
 • Wykonanie robót ziemnych
 • Wykonanie  robót związanych z obiektami inżynieryjnymi
 • Wykonanie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych

Prowadzenie robót ziemnych

a w szczególności:​

 • Przygotowanie podtorza do późniejszej realizacji robót budowlanych począwszy od wybrania starego materiału przez profilowanie i zagęszczanie podtorza
 • Wykonywanie nasypów
 • Wykonywanie przekopów
 • Profilowanie skarp

Utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych

a w szczególności:​

 • wymiana podkładów drewnianych i betonowych
 • wymiana podrozjazdnic
 • wymiana szyn krótkich i długich
 • likwidacja torowisk

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

a w szczególności:​

 • budowa i naprawa torów stacyjnych i szlakowych
 • demontaż i montaż torów
 • budowa, naprawa i wymiana rozjazdów
 • budowa, naprawa i utrzymanie bocznic kolejowych
 • rozbiórka torów
 • awaryjne usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
 • kompleksowa obsługa pociągu PUN