Avatar for admin
admin


Prowadzenie robót ziemnych

a w szczególności:​

  • Przygotowanie podtorza do późniejszej realizacji robót budowlanych począwszy od wybrania starego materiału przez profilowanie i zagęszczanie podtorza
  • Wykonywanie nasypów
  • Wykonywanie przekopów
  • Profilowanie skarp

Utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych

a w szczególności:​

  • wymiana podkładów drewnianych i betonowych
  • wymiana podrozjazdnic
  • wymiana szyn krótkich i długich
  • likwidacja torowisk