Avatar for admin
admin


Realizacja robót budowlanych w branży „Oil & Gas”

a w szczególności:​

 • Wykonanie robót przygotowawczych
 • Wykonanie robót ziemnych
 • Wykonanie  robót związanych z obiektami inżynieryjnymi
 • Wykonanie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych

Prowadzenie robót ziemnych

a w szczególności:​

 • Przygotowanie podtorza do późniejszej realizacji robót budowlanych począwszy od wybrania starego materiału przez profilowanie i zagęszczanie podtorza
 • Wykonywanie nasypów
 • Wykonywanie przekopów
 • Profilowanie skarp

Utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych

a w szczególności:​

 • wymiana podkładów drewnianych i betonowych
 • wymiana podrozjazdnic
 • wymiana szyn krótkich i długich
 • likwidacja torowisk

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

a w szczególności:​

 • budowa i naprawa torów stacyjnych i szlakowych
 • demontaż i montaż torów
 • budowa, naprawa i wymiana rozjazdów
 • budowa, naprawa i utrzymanie bocznic kolejowych
 • rozbiórka torów
 • awaryjne usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
 • kompleksowa obsługa pociągu PUN