Bez kategorii


Zarząd spółki pod TRACK CONSTRUCTION S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 16ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych orazniektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółkido złożenia posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji serii A oraz akcji serii B – w Spółce w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki – ul. Potrzebna 28 lok. 4, 02 – 448 Warszawa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych......

Continue Reading