Bez kategorii


Zarząd spółki pod TRACK CONSTRUCTION S.A. („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 16ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych orazniektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółkido złożenia posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji serii A oraz akcji serii B – w Spółce w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki – ul. Potrzebna 28 lok. 4, 02 – 448 Warszawa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych......

Continue ReadingProwadzenie robót ziemnych

a w szczególności:​

  • Przygotowanie podtorza do późniejszej realizacji robót budowlanych począwszy od wybrania starego materiału przez profilowanie i zagęszczanie podtorza
  • Wykonywanie nasypów
  • Wykonywanie przekopów
  • Profilowanie skarp

Utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych

a w szczególności:​

  • wymiana podkładów drewnianych i betonowych
  • wymiana podrozjazdnic
  • wymiana szyn krótkich i długich
  • likwidacja torowisk